Сиваш - моя фамилия
генеалогический сайт
Sivash - my family
genealogical site
Сегодня - 25 июля 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Для просмотра изменений на сайте нажмите на дату выделенную жирным
___


Rambler's Top100

© 2008-. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка обязательна

Том I.

КОМПУТИ ТА РЕВІЗІЇ ПОЛТАВСЬКОГО ПОЛКУ

Компут 1649 р. Компут 1718 р.

Упорядкування,підготовка до друку та передмова: В.О. Мокляка

Полтава АСМІ 2007

 

 

 

 

 

 

 

Компути Полтавського полку.

Компути - або інакше поіменні реєстри козацького війська є досить важливим джерелом для вивчення історії українського козацтва. З'явилися вони очевидно після того, як козацькі загони офіційно були взяті на державну службу в Речі Посполитій. На жаль, їх значення, як історичного джерела досьогодні не поціноване належною мірою. Не маємо ми також і їх повного реєстру.

Найдавніший з компутів, що дійшов до нашого часу датується 1581 роком [1]. Однак він не стосується історії Полтавського полку, оскільки останній на той час ще не існував.

Першим таким полковим документом з часу утворення Полтавського полку став Реєстр 1649 p., укладений після підписання Зборівського договору. Знаходиться він у складі «Реєстру всього Війська Запорозького» укладеного урядом Богдана Хмельницького після підписання Зборівської угоди з королем Яном Казимиром. Первісно, як зазначали давніші його дослідники, існувало кілька примірників Реєстру 1649 р. До нашого часу дійшов той з них, який призначався для передачі на зберігання до Варшави [2] Сьогодні він знаходиться в Державному архіві давніх актів Російської Федерації (м. Москва) у складі зібрання Ф. Ф. Мазуріна [3]. Цей документ досить відомий у наукових колах, і завдячуючи тому, що був опублікований повний його текст, доступний для вивчення. Перше видання джерела підготовлене О. М. Бодянським побачило світ у Москві спочатку в «Чтениях в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете» [4], а наступного з'явилося окремою книгою [5]. Це видання насьогодні є великою бібліографічною рідкістю, тому наприкінці XX ст. назріла нагальна потреба у його перевиданні. Перша спроба перепублікації цього документу (за виданням О. М. Бодянського була зроблена 1994 р. видавництвом «Козаки». Видання планувалося здійснити у кількох частинах, але світ побалила лише перша, що вмістила компути полків Чигиринського, Черкаського, Канівського та Корсунського. Видання було здійснене на українській мові, але про те, хто його готував до друку, як і автор перекладу документу невідомі [6].

У 1995 p., через більш ніж сто років, у видавництві "Наукова думка" завдяки зусиллям Інституту української археографії НАН України «Реєстр» побачив світ. Інститутом, у рамках програми видання джерел з історії України, було підготовлено нове академічне видання документу. «Реєстр» започаткував серію документальних видань «Джерела з історії українського козацтва» [7]. Через десять років після цієї події, у Санкт-Петербурзі вийшла світ книга Ю. Б. Лукашевича «Рыцари Украины» [8] «замечательная идея» якої, за висловом автора передмови почесного академіка МАНЭБ М. Жигло полягала у «восстановлении истории 16 полков запорожских козаков» [9]. Але на жаль це «відновлення» зупинилося лише на перепублікації видання О. М. Бодянського [10], щоправда автор повністю порушив структуру оригіналу передусім розташувавши полки в алфавітному порядку та внісши певні зміни у структуру описів самих полків - як-то виділивши в окремі розділи старшину.

Названий нами «Реєстр 1649» містить у своєму складі поіменний перелік козаків усіх існуючих на той час полків - Чигиринського, Черкаського, Канівського, Корсунського, Білоцерківського, Уманського, Брацлавського, Кальницького, Київського, Переяславського, Кропивнянського, Миргородського, Полтавського, Прилуцького, Ніжинського та Чернігівського. Усередині кожен полковий реєстр побудований відповідно до структури полку. Список козаків подано посотенно. На початку подаються так звані полкові сотні - тобто ті, що розташовані у полковому місті. Для Полтавського полку це городова сотня, сотня Петрашовата сотня Оксютина. Далі ідуть списки козаків інших сотень - Зіньківської, Кобеляцької, Опішненської (сотня з Опушлое), Богацької, Борківської, Кузименської, Борківської (не плутати з попередньою, це зовсім інша сотня), Ковалівської, Балаклийської, Лукомської, Веприцької, Гадяцької, Книшовської од Гадячого, Подолскої Гадяцького повіту, Рашавської та Лютенської. На початку кожного сотенного списку в першу чергу записано старшину. Список городової сотні, якою судячи з документу відав сам полковник, відкривається іменем полковника Мартина Пушкаря, або як записано в «Реєстрі» «Мартин Пушкаренко полковник». Далі ідуть прізвища Івана Іскренка, Івана Федоренка, Миска Степаненка, Гришка Івановича та Кирика Пушкаренка. Не зважаючи на те, що тут не вказано ранг, який займали в полковій ієрархії ці особи, ми можемо зі значною долею впевненості сказати, що вони належать до полкової старшини. Із цих п'яти прізвищ двоє досить відомі в історії України та полку. Іван Іскренко це не хто інший, як син гетьмана Якова Остряниці - відомого керівника козацького повстання 1637 р. З джерел відомо, що і сам Іван Іскра користувався досить значним авторитетом серед полчан та у гетьмана. Саме він очолював полк за відсутності Мартина Пушкаря, а за деякими матеріалами вірогідне припущення про те, що саме він був першим полтавським полковником під час створення полку в 1648 р. У списку полтавських полковників, складеному відомим сучасним дослідником історії козацтва В. В. Кривошеєю саме ім'я Івана Іскри (Іскренка) стоїть першим [11]. Знаний він і як людина, якій гетьман Б. Хмельницький довірив переговори з Москвою. Інше не менш відоме прізвище - Кирик Пушкаренко, брат Мартина Пушкаря, а після його смерті полтавський полковник. Вірогідно, що саме названі нами вище особи займали уряди полкових обозного, судді, осавула, писаря та хорунжого. Таким чином з великою долею вірогідності Іван Іскренко (Іскра) міг бути полковим обозним, Іван Федоренко - полковим суддею, Миско Степаненко - полковим осавулом, Гришко Іванович - полковим писарем, а Кирик Пушкаренко відповідно полковим хорунжим. Стосовно сотень то тут справа простіша. На початку кожного сотенного списку назване її керівництво - сотник, хорунжий та осавул. На час складання «Реєстру» сотні очолювали: Петрашову - Петраш Яковенко, Оксютину - Оксюта, Зінковську - Жадан Татаринченко, Кобеляцьку - Прокіп Борковський, Опішненську (сотню з Опушлое) - Сергій Тепличенко, Богацьку - Іван Гузій, Борківську - Миско Телюченко, Кузименську - Трохим Хурсенко, Борківську - Мисан, Ковалівську - Радко, Балаклийську - Терешко Ісаєвич, Лукомську - Андрій Єлецький, Веприцьку - Захарко Остапенко, Гадяцьку - Іван Богодун, 'Книшовську - Іван Донець, Подолску Галицького повіту - Павло Макаренко, Рашавську - Феско Жижка, Лютенську - Іван Місченко.

Власне «Реєстр» 1649 р. на сьогодні є єдиним широко відомим списком козаків Полтавського полку незважаючи на те, що це не єдина публікація полкового компуту.

Переглядаючи Полтавські губернські відомості автор, у рубриці історичні матеріали, натрапив на публікацію «Компуту всего полку Полтавского» 1718 p. [12], щоправда це не повна публікація «Компуту». З документу виключено перелік козаків і наводиться лише загальна частина, в якій подаються лише статистичні відомості. Ким підготовлено цю публікацію на жаль сьогодні ми сказати не можемо, можна лише з певною долею вірогідності приписати її тодішньому редактору, відомому досліднику полтавської старовини і знавцеві українських старожитностей, колекціонерові Павлу Іллічу Бодянському, який у більшості випадків не підписував свої матеріали опубліковані у редагованому ним часописі. Звичайно, що цікаво було б глянути на повний «Компут», але публікатор не дав до опублікованого ним документу жодних коментарів чи передмови, не вказав на його походження. Однак беручи до уваги чисто полтавський характер видання вірогідно було б висловити припущення про походження "Компуту" з одного з полтавських архівів того часу. При подальшому вивченні цього джерела наведене припущення підтвердилося.

 

Переглядаючи роботу іншого відомого полтавського історика І. Ф. Павловського «Описание архивов Полтавской губернии» [13] були виявлені відомості про те, що «Компут» 1718 р. наприкінці XIX ст. ще зберігався у складі архіву Полтавських присутствених місць. На сьогодні цей масив документів втрачений під час пожежі Полтавського Державного архіву у вересні 1943 р. Тому цілковитою несподіванкою виявилось віднайдення саме цього списку в Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Знаходиться від у складі зібрання О. М. Лазаревського [14]. Як він потрапив до останнього сьогодні невідомо. Найвірогідніше це трапилося під час обстеження О. Лазаревським губернських архівів. Очевидно, що документ був вилучений істориком для власної колекції, що сприяло його збереженню до наших днів. Насьогодні це книга оправлена в тверду палітурку вкриту зеленим папером. Оправа, судячи з її вигляду, зроблена на замовлення вченого. Компут написано на білому цупкому папері різними почерками, але очевидно, що писався він у полковій канцелярії. Рукопис налічує 189 аркушів та має єдине оформлення. Перша сторінка написана червоним чорнилом. Далі заголовки розділів виділені окремими шрифтами та червоним, зеленим і чорним кольорами. Аркуші в основному збереглися добре, частково пошкоджено перший та останній, усі інші носять на собі сліди використання - потертості. Помітні сліди згасання тексту. Найвірогідніше, що це саме той список, що знаходився у Полтавській полковій канцелярії, а пізніше, після ліквідації останньої, разом з її архівом, потрапив до складу іншого зібрання. Інші списки цього «Компуту» невідомі. Слід зауважити, що аркуші 49-56 зв. які містять опис частини Великобудиської сотні не мають відношення до Компуту 1718 p., а є частиною компуту чи ревізії більш пізнього часу складеного за полковникування В. В. Кочубея між 1727 та 1743 роками.

Структура Компуту 1718 р. значно відрізняється від Компуту 1649 р. Єдиним у них є принцип подачі на початку списку переліку полкової старшини та подачі списків окремо по кожній сотні. У 1718 р. полкова старшина складалася з полковника, полкових обозного, писаря, осавула, двох хорунжих та двох осавулів гарматних. Але якщо загальний принцип подачі матеріалу такий же як і в 1649 р. то основна мета поставлена під час укладення Компуту 1718р. була дещо інша. Це не просто складання реєстру, чи переліку козаків полку, а й збір певної соціальної інформації. До нього уже вносяться відомості не лише про козаків, а й про посполите населення, міщан та цехову організацію на полковій території. Щоправда тут зроблено лише перший крок до внесення соціального чинника у козацькі реєстри. Для прикладу наведемо структуру списку городової сотні. Розпочинає реєстр список кінних козаків, далі перелічені козаки «що волів мають, а коней нема», продовжують реєстр козаки піші і вдови. Це перша група населення полку яка увійшла до реєстру. За козаками перелічується міське населення - «купецькі і торгові міщани Полтавські», далі «посполиті тяглі люди» та посполиті «піші» люди. Завершує реєстр перелік населення приписаного до різних цехів, як то кравецького, різницького, шевського, ковальського, гончарського та ткацького. Ідентична побудова списків і інших сотень. Щоправда подані вони не під назвою сотні а під назвою сотенного містечка. Слід додати також, що в кінці кожної рубрики списку поміщено цифрові відомості, що її підсумовують.

Наступний, по часу, Компут 1721 р. Зберігається він як і попередній у Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. у складі зібрання О. М. Лазаревського [15]. Шлях надходження його до колекції останнього невідомий. Рукопис написаний різними почерками і оправлений в картонну, обтягнуту шкірою коричневого кольору палітурку. В оригіналі він має назву «Компут всего товарства комонного служащего козаков воловую упряж меючих, и пеших, також людей посполитых тяглих, пеших, нищетних, и подсуседков». Складений він за наказом полтавського полковника Івана Черняка, про що вказується на титульній сторінці. Це досить цікавий документ. Цікавий хоча б тим, що це не є список укладений у полковій канцелярії. Ми маємо оригінали тих списків, що їх було надіслано до полкової канцелярії сотенними урядами. Кожен сотенний список підписаний сотником та городовим отаманом сотенного містечка. Під підписами стоять городові печатки. Структура Компуту 1721 р. дещо відмінна від попереднього. Соціальний чинник у ньому відіграє значно більшу роль. До того при подачі списків козаків сотні значну увагу приділено географічному чиннику, та приналежності козаків тій чи іншій особі. Особливо це стосується полкових сотень. Для прикладу візьмемо сотню «пана Дмитра Самарського». Розпочинають список «Куренніє єго милості пана полковника полтавского козаки конние». Тут слід зауважити, що під час складання списку ті козаки які знаходилися у підданстві певних старшин заносилися до компуту за місцем свого походження, тобто вписувалися у список сотні до якої були фактично приписані. Далі реєстр козаків кінних у селах Гуджули, Шостаки, Івашки, Пушкарівка, Мильці, Мачухи, та Нижні Млини. Список продовжують козаки тяглі і піші. За ними перераховуються люди посполиті тяглі і «нищетні». Усі вони записані окремо по кожному селу. Інші сотні мають дещо іншу структуру. Вони не мають такого детального географічного ділення. Сотенні списки ідуть кожен єдиним блоком без вказівки на приналежність до того чи іншого населеного пункту, але у список вносить не просто ім'я козака, посполитого чи міщанина, а його двір. Основним тут є економічний чинник. Візьмемо Великобудиську сотню. Розпочинають реєстр козаки кінні і грунтові, продовжують козаки, що мають волову упряж і грунти, далі, козаки що мають лише волову упряж без грунтів, козаки піші і грунту не маючі, окремо в кожній групі виділені вдови. До Компуту крім козаків внесено також і інше населення

полку. У тій же Великобудиській сотні список дворів козаків продовжують двори міщанські, посполиті, тяглі, цехові, піші та підсусідки. Під кожною рубрикою, як і в попередньому списку подано цифрові відомості. Завершує Компут підсумкова частина: наводиться загальна цифра скільки в полку козаків кінних, козаків, що мають воли, козаків піших та всього козаків. Після козаків такі ж цифри подано про посполитих - посполитих людей тяглих, піших, нищетних з підсусідками, всього посполитих з підсусідками. І нарешті загальна цифра населення полку. До речі необхідно зауважити що до компуту вносилося лише чоловіче населення, жіноча його частина вносилася лише тоді коли чоловіка, господаря двору не було живого в таких випадках писався двір удови такої то.

Коротко згадаємо фрагмент згаданого уже нами вище недатованого компуту, що знаходиться у складі Компуту 1718 р. [16]. За деякими певними ознаками - згадка як діючих полковників полтавського В. В. Кочубея - полковникував у 1727 - 1743 pp. та миргородського Павла Апостола - полковникував у 1727 - 1736 pp. ми можемо його умовно датувати роками полковникування останнього тобто між 1727 та 1736 роками. Фрагмент є частиною сотенного реєстру Великобудиської сотні. Початок і кінець документу втрачені. Ми маємо частину списку посполитого населення полку. Принцип складання відрізняється від попереднього компуту. Головний тут економічний чинник, однак у цей список уже вноситься і розподіл населення по населених пунктах. Значна увага приділяється залежності посполитих від тієї чи іншої особи. У кінці кожної рубрики, як і в попередніх компутах цифровий підсумок. Необхідно відзначити досить цікавий момент, який зустрівся саме в цьому компуті і ніде більше не повторився. У компуті згадано також про існування шкіл та окремо виділені хутори в яких ніхто не живе на час складання документу.

Компут 1732 p., як і згаданий раніше Компут 1718 р. зберігається в Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського в складі згаданої вже збірки О. М. Лазаревського [17] і має назву «В'Ьденіе полкового города Полтави сколко в оном имеется полковой старшины, бунчуковых товарищей и знатных вдовъ полковых жителей значковых товарищей Атаманов козаковъ можнихъ промисломъ великимъ и малимъ занимаючихся, кгрунтових, малокгрунтових убогих и крайне убогих Козаков и вдов, Козаков коней отпалихъ, кои и служить войсковой службы немогут дворов владелческихъ придныхъ дворовъ пустых и футоров значить нижей сего 1732 году июля 16.»

Це рукопис, що налічує 568 аркушів рукописного тексту оправлених в картонну обтягнуту в шкіру палітурку та облікованих як ревізька книга. Документ зараз вивчається автором тому тут не наводиться його детальний опис.

Дійшли до нашого часу також компути 1733, 1734 та 1735 pp.

Знаходяться вони у складі архіву Полтавського полку, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України (м.Київ).

Компут 1733 р. [18] - рукопис складений у полковій канцелярії. Нараховує 201 аркуш. Офіційцна його назва «Ведение полку Полтавского о козаках конних и пеших».

На відміну від попередніх компутів на його початку відсутній перелік полкової старшини. Розпочинається він безпосередньо реєстром козаків городових сотень. Продовжують його списки козаків інших сотень. Стосовно городових сотень необхідно відмітити використання географічного чинника під час їх складання. Тобто списки козаків подано по населених пунктах, які входили до сотень. Так у другій полковій це Рибці, Мильці, Мачухи, Пушкарівка та Нижні Млини. Стосовно загальної структури списків то покажемо її на прикладі Решетилівської сотні. Власне список можна розділити на дві частини. Козаки, що на час складання реєстру знаходяться в полку та козаки, які з тих чи інших причин відсутні. У першій частині перелік зроблено таким чином: козаки кінні оружні, козаки кінні безоружні, козаки піші оружні, козаки піші безоружні. З другої частини довідуємося де, хто і з яких причин відсутній у полку. Так частина козаків знаходиться в Стародубівськім поході, частина на Українській лінії, на форпостах біля Дніпра, на драгунській пошті чи при ратуші. Під кожною рубрикою вказана загальна кількість козаків. Завершують список підсумкові цифри окремо по кожному розділу і рубриці та загальні цифри, що винесені в окремий табель. Підписаний сотенний реєстр сотником та городовим отаманом. Список козаків продовжує список посполитих. Побудований він також за сотенним принципом з показом дворового числа та суми податку, що її вніс кожен господар двору окремо «на заплату полковим чиновникам та полковим і сотенним служителям» та на канцелярські витрати. Завершує документ підсумкова цифра зібраних грошей. Підписаний він сотником, городовим отаманом війтом та писарем.

Наступний Компут 1734 р. [19] - «Ведомости полку полтавского сколко во всех того полку сотнях казаков и коликим числом по заплату полковим и сотенним чиновником и канцелярским служителям с оных козаков собрано денег». Тобто у даному випадку компут є не чим іншим як податковою відомостю про збір коштів на утримання полкових, сотенних та канцелярських служителів. Як і в попередньому, на його початку відсутній перелік полкової старшини. Списки складені з урахуванням заможності козаків - козаки можні, середні, підсусідки, у деяких випадках окремо виділені вдови. У списках полтавських городових сотень, як і в попередніх випадках враховано географічний чинник. Списки подані по селах, що входили до сотні. Кожна рубрика його має цифровий показник. Рахунок ведеться на двори. Подано також загальні суми зібраного податку. У кінці підписи сотника, городового отамана та війта.

Останній компут, який вдалося насьогодні віднайти датується 1735 роком [20] - «Список іменний полтавского полку значковых товарышей, и казаков рядовых конных и пеших, оружейных и безоружейных, которие налицо при полку и кто в яких отлучках». Складений він у полковій канцелярії, нараховує 108 аркушів. Розпочинається зі списку значкових товаришів полку поданих посотенно. Окремо виділені значкові товариші, що знаходяться у відлучці - в даному випадку в польському поході. Загалом компут складено з урахуванням спроможності козаків нести військову службу. Під час складання списків козаків городових сотень враховано географічний чинник. Козаки записані по селах. Внутрішня структура списку наступна: козаки, що знаходяться в полку та козаки відсутні на момент складання компуту з різних причин. Послідовність запису козаків така: козаки кінні оружні, піші оружні, піші безоружні. У другій частині обов'язково вказується з якої причини відсутній козак, як то знаходиться в польському поході, знаходиться при ратуші чи тюрмі на караулі, на форпостах при р. Дніпрі чи р. Орелі. Вірогідно, що компут не повний. Після списку козаків повинні бути посотенні списки дворового числа відсутніх козаків у якому вказано навпроти прізвища власника двору скільки осіб двору знаходиться у відлучці і через яку причину. Про неповність компуту свідчить і розбіжність первісної і нинішньої нумерації сторінок. Насьогодні нараховується 108 аркушів, згідно первісної їх було 182. Завершує компут звідна статистична таблиця. Підписаний документ полковими писарем та осавулом.

У деяких джерелах існує згадка про існування у складі згаданої вище збірки О. М. Лазаревського Компуту 1740 р. але на жаль поки що в колекції вченого його виявити не вдалося.

З різних джерел також відомо про існування компутів датованих другою половиною XVII та шестидесятими роками XVIII століття, але покищо їх не вдалося віднайти. Пропоноване увазі читача видання є спробою зібрати і видати усі наявні компути Полтавського полку. Перша книга містить Компут 1649 та 1718 pp. Перший з них подається за виданням 1995 р. [21]. У нашій публікації опущено лише різночитання з текстом видання О. М. Бодянського. Компут 1718 р. подано за оригіналом рукопису.

Джерела та література:

 1. Україна козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. - К.: Видавництво «ЕММА», 2004. - С.40-43.
 2. Реєстр Війська Запорозького 1649 року: Транслітерація тексту. - К.: Наук, думка, 1995. -С. 15.
 3. Російський державний архів давніх актів (Москва). - Ф. 196 (Рукописне зібрання Ф.Ф.Мазуріна. - on. 1. - спр. 1691. - арк. 1-449.
 4. Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. - 1874. - Кн. 2, 3.
 5. Реестра всего Войска Запорожского после Зборовского договора с королем польским Яном Казимиром, составленное 1649 года, октября 16 дня и изданные по подлиннику О.М.Бодянским / Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском университете. - М.: В университетской типографии, 1875.

-     XXXIV+337 с.

 1. Реєстр усього Війська Запорозького після Зборівського договору з королем Яном Казимиром складений 1649 року 16 дня й виданий по достеменному виданню О. М. Бодянським. - К.: МСП «Козаки», 1994.

-      198 с.

 1. Реєстр Війська Запорозького 1649 року: Транслітерація тексту. - К.: Наук, думка, 1995. - 592 с.
 2. Лукашевич Ю. Б. Рыцари Украины. - СПб., 2005. - 344 с.
 3. Там само. - С. 3.
 4. Там само.-С. 39-332.
 5. Кривошея В. В. Українська козацька старшина: 4.1: Урядники гетьманської адміністрації. - Вид. 2-е доповн., уточн. і випр. - К.: «Стилос», 2005.-С. 182.
 6. Компут всего полку Полтавского товариства и посполетства, конных и пеших, также и воловую упряж меючих" // Полтавские губернские ведомости: Часть неоффициальная.-1861.-№ 3.-С.11-15.
 7. Павловский И.Ф. Описание архивов Полтавской губернии / Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии. - Полтава: Электрич. Типогр. Г.И.Маркевича, 1915.-XVI+59 с.
 8. IP НБУкраїни ім. В.І.Вернадського. - од. зб. 1-54480.
 9. Там само - од. зб. 1-54481.
 10. Там само - од. - од. зб. 1-54480.
 11. Там само - од. - од. зб. 1-54335/23.
 12. ЦДІА України (м.Київ). - Ф. 94. - on. 2. - од. зб. 56.
 13. Там само - од. - Ф. 94. - оп. 2. - од. зб. 58.
 14. Там само - од. - Ф. 94. - оп. 2. - од. зб. 60.
 15. Реестр Війська Запорозького 1649 року: Транслітерація тексту. - К.: Наук, думка, 1995. - 592 с.

 

 

 

 

Арк. 1.

КОМПУТ

ВСЕГО ПОЛКУ ПОЛТАВСКОГО Товариства и Посполства Конных и пЬшых также и воловую упряж міночих а щасливого рейментарства, яснсвелможного ЄГО М[И] Л[ОС)ТИ ЩАІНА ЮАНА ИЛЬИЧА СКОРОПАДСКОГО Войска Его Ц[а]рского Пр[ес]в[е]тлого В[е]л[и]ч[ес]тва Запорозкого обоихъ стронь ДнЬира ГЕТМАНА, ПО УКАЗУ ЕГО ВЕЛМОЖНОСТЫ асаулъ войсковым енералный его м[и] л[о]ст п[а]нъ Василый Жураковскый, въ Полку Полтавскомъ на тоть часъ розедуючий, учиненесмъ РевЬзіи через пєвньїхь и вернихъ и годнихъ людей, Нарочно для в городах и селах ординованны за полковництва его м[и]л[о}сти П[а]на ІВАНА ЛЕОНТІЄВИЧА ЧЕРНЯКА и былъ Божого року 1718 м[еся]ця Иануарія 8 дня


Арк. 2

ГОРОДЪ ПОЛТАВА ИВАНЪ ЧЕРНЯКЪ ПОЛКОВНИКЪ ПОЛТАВСКИЙ

Климентий Нащинский обозной полковый

Григорій Богаєвский писарь полковый

Григорій Буцкый асаул полковый

Лаврентый Никитович асаул полковый

Михайло Руденко хоружий полковый

Павелъ Герасимовичъ хоружий полковый

Григорий Терещенко асаулъ арматный

Яковъ Фиренка асаулъ арматный

Козаки кон ниє

Василий Артемовичъ

Иван Коломакъ Атаманъ

Городовой По[лтавскій]

Стефан Мезинъ

Іванъ Белохвостый

Василь Григоро[вич]

Савка В.лак...

Арк. 2 зв.

... ъ

....нко Нерода

...ло Яковович

Семенъ Емченко

Трохимъ Жорникъ

Демянъ Воскобуйникъ

Яцко Кубасъ

Панасъ Ющенко

Іосипъ Дедиченко

Омелянъ Хоменко

Петро Куриленко

Яцко Краснокуцкий

Петро Ющенко

Паско Корсуненко

Андрей Рубань

Юско Горбенко

Степанъ Колесниченко

Гапонъ Красноперичовъ

Васил Косточка

Никифор Безуглий

Филипъ Сидоренко

Семенъ Рудинъ

Стефанъ Прокопенко

...  Стенченко

... пор

... ъ Тарасенко

... Проценко

... ъ Грищенко

... ко Спаский

... ъ Лисенко

... павиский

... Трохименко

Григор Чамаренко

Тарасиха удова

Григор Гришко

Антонъ Кованка

Костя Колесникъ

Іванъ Романенко

Назар Лелюковъ

Семенъ Мойсенко

Степанъ Ващенко

Ничипор Гавриленко

Іванъ Карпенко

Динисъ Гончар

Корней Ященко

Андрей Белый

Васил Ілляшенко

Павло Машкар

Ярема Стеценко Ткач

Грицко Заднепрянский

Панасъ Несвятипаска

Панасъ Рудиченко

Костя Марченко

Матей Калишенко

Троцко Пащенко

Лукянъ Плосконосенко

Матей Дорошенко

Степанъ Клименко

Нестор Исаенко

Павло Скрипниченко

Кирикъ Скрипниченко

Іванъ Марченко

Степанъ Стенченко

Олексій Козина

Дмитро Дзюба

Михайло Зарубинъ

Іванъ Горшковузъ

Юрко Литвинъ

Микита Локушко

Романъ Плосконосенко

Іванъ Перетятко

 

Арк. 80.

Того ж м[о]настира пешиє.

Федор Кравецъ

Нестеръ Роменцевъ

Ярема Заецъ

Левко Тимофеенко

Ілко Завийбороденко

Мойсей Шевченко

Пилипъ Ткачъ

Васил Федоренко

Трохимъ Шевченко

Стецко Клочко

Андрушко Милоданъ

Грицко Сурганъ

Олекса Краснякъ

Олена вдова

Андрей Клочко

Микита Кравецъ

Омелко Ткачъ

Олексей Гринцюченко

Семенъ Андрусенко

Сидоръ Литвинъ

Іванъ Скорикъ

Яковъ Супруненко

Іванъ Антипенко

Федор Рибалка

Данило Усенко гончар

Семенъ Попруга

Гаврило Бондар

Яцко Бабакъ

Васил Плескаченко ткачъ

Герасимъ Ткачъ

Макариха Гапка

Остапъ Сергеенко воровчин

Юско Слепченко

Тимошъ Голованъ ткачъ

Васко Гепало бондар

Параска Курилиха

Васил Михайличенко

Самуйло Пойрский

Мелашка вдова

Іванъ Глинский

Петро Василенко

Пазка Василенкова

Федор Пищенко

Грицко Дорошенко

Васил Гончаръ

Микита Литвиненко

Петро Тищенко

Федор Рудиченко

Арк. 80 зв.

Кононъ Плескаченко

Степанъ Царенко

Евдоха вдова

Тишко Онущенко кол?сникъ

Тарасиха вдова

Каленикъ Иваненко

Михайло Бондаренко

Прохно старець

Романко Асаулецъ

Павло Сероштанъ

Андрей Литвинъ

Семениха Савченкова

Андрей Кул?шъ

Итого всех м[о]н[а]стирских 171

Подлугъ исчисленія въ сотне Будиской з урядниками козаков, з купеческими, и посполитими цеховими, тяглими и пешими, з найубогшими, вс?хъ 803 А з державческимы, и чернецкими подданимы, вс?хъ димовъ 1055.

Арк. 81 зв. - чистий.

Арк. 82.

Городь Рєшстиловка. Козаки конниє.

Иеремей Федоровичъ сотникъ

Родионъ Івановичъ Атаманъ

Куренный

Андрей Плаксей

Терешко Суптела

Іванъ Довгопулъ

Зенецъ Зайка хоружий сотенний

Стефанъ Стеценко

Анна Григоріева бывшая сотничка

Леско Шапочникъ

Федор Рибасъ

Стефанъ П?щанский

Іванъ Слюсар

Юско Григоренко

Петро Ивановичъ Брага

Леско Рибасъ

Стецко Онисковъ

Семенъ Ясенко

Федор Мякенкий

Семенъ Шкурупеюв

Савка Мякенченко

Семенъ Литвиненко

Грицко Чечелювъ

Кондратъ Скоробогачъ

Ілко Бодня

Григорій Григоріевич

Сотниченко

Гарасим Кгв?нташъ

Грицко Гирченко

Григорий Матвеевич Литвишко

Гаврило Дорогообедь

Павло Литвиненко

Іванъ Семененко

Левко Горбенко

Васил и Федор Андрущенки

Андріш Надіонъ

Арк. 82. зв.

...ко Лещиненко

Ігнатъ і Остапъ Московченки

Серг?й Дубина

Микита Чучко

Васил Чучченко

Кирикъ Крут?енко

Остапъ Педаченко

Якимъ Гнет?енко

Іванъ Кузменко

Федор Калюжний

Феско Шрамъ

Миско Матвиенко

Тимушъ Скиданенко

Страгкй Носувский

Феско Паламаренко

Гаврило Кондратенко

Іванъ Вязувский

Семенъ Педаченко

Панасъ Руженко

Іванъ Тихий

Андрей Бутенко

Грицко Туренко

Сема Мякенченко

Панасъ Мякенченко

Андрей Глущенко

Грицко Глущенко

Іванъ Туръ

Кононъ Тимченко

Іванъ Карачка

Ілко Каратченко

Мусей Дубина

Ювко Луценко

Павло Луценко

Грицко Кришталь

Левко Лисакъ

Васил Захарченко

Іваниха Похилка вдова

Юско Пода

Андрусъ Деревянченко

Ігнатъ Дмитренко

Антонъ Дмитренко

Юхим Мазница

Никифор Петрушка

Семенъ Леб?дь

Матвей Матюха

Яков Олейникъ

Семенъ Ол?йникъ

Климъ Р?зниченко

Федор Сахно

Луць Бодня

Юхимъ Бодня

Іванъ Лука

Андрей Прохоренко

Іванъ Мохвенко

Арк. 83.

Ігнатъ Соболенко

Ілко Мякущенко

Юрко Лобачъ

Васил Лобачъ

Миско Семченко

Леско Шаповаленко

Марко Юхименко

Степанъ Крамар

Васил Тривайло

Сема Пелешенко

Омелко Пелешенко

Леско Мякенкий

Степанъ Майдань

Павло Кганджа

Остапъ Попувъ зят

Юско Скоробагачъ

Яцко Гаращенко

Кузма Левадный

Гришко Левадного зят

Игнатъ Кузюра

Охремъ Грищенко

Терешко Кузменко

Яцко Сидоренко

Васил Дюгтяр

Андрусъ Беленкий

Савка Блоха

Хвенко Блошенко

Павло Слюсар

Іванъ Шпека

Пилипъ Лисенко

Яцко Литвиненко

Овсей Литвиненко

Кондратъ Малий

Гаврило Дюгтяренко

Петро Левадний

Іванъ Мусейченко

Динисъ Щербашенко

Васил Блоха

Давидъ Бондаренко

Ярема Славко

Люць Райда

Іванъ Голубь

Гринко Дубина

Тимко Райда

Феско Непийпиво

 Юсипь Райда

Стецко Калачникь

Дацко Калачникь

Кондратъ Калачникь

Ігнатъ Белокунъ

Самуйло Рибась

Матюха Клименко

Івань Нестеренко

Арк. 83 зв.

Матвей Ющенко

Щербаха удова

Федор Мищенко

Леско

Андрус Олейникь

Демко Довгополий

Петро Кукобинь

Микита Яголникъ

Іванъ Бардаченко

Ярема Сторожь

Кондратъ Яценковь

Гаврила Кукоба

Процикь Бардаченко

Лукянъ Лубяницкий

Юско Шапко

Сенко Соболенко

Андрусъ Зайченко

Андрій Рахненко

Демко Пехуличь

Кузма Кашубенко

Васил Дереча

Іванъ Нокга

Іванъ Чиркуненко

Андрус Гринченко Чиркунов Іванъ Сіоманъ

Микита Малишенко

Тимко Феденко

Лукянъ Гарячка

Петро Самушенко

Михайло Сіоманъ

Антонъ Кононенко

Гапка Конониха вдова

Максимъ Житникъ

Гапка Тимчиха вдова

Антонъ Куришко

Тимко Кисель

Данило Киселенко

Васил Яголникъ

Левко Петрушка

Іванъ Омелченко

Савка Лисенко

Грицко Оіг?йникъ

Кононъ Занковъ зят

Грицко Гирманов зят

Ярема Бурдунъ

Нестер Кононенко

Федор Кононенко

Михайло Медяникъ

Іванъ Медяникъ

Каска Туточчиха

Максим Постулникъ

Петро Морозь

Тарасъ Логвиненко

Арк. 84.

Василь Педоричъ

Педко Педоричъ

Катря Семикузка

Трохимъ Старий

Петро Трохименко

Федор Бутченко

Семенъ Постулникъ

Іванъ Погребнякъ

Климъ Брацешенко

Савка Брацешенко

Панас Убийсобака

Іванъ Пориваенко

Калко Тимченко

Васил Белокунь

Зенецъ Брацещенко

Федор Ющенко

Мирунъ Тютюнникъ

Леско Бабыр

Іванъ Грицай

Ганна Хлистунувна

Михайло Брацещенко

Демянъ Мясойденко

Стецко Хлистуненко

Данило Кривченко

Лесь Пилипенко

Марко Курищенко

Ярема Кущикъ

Іванъ Марченко

Остапъ Ярошенко

Яков Лубяницкий

Андр?й Гей

Семенъ Назаренко

Гринко Кгурулка

Кондратъ Кгурулка

Васил Березецкий

Іванъ Мордиченко

Грицко Мякенченко

Дацко Мордиченко

Грицко Мякенченко

Ониско Мякенченко

Івань Голубь

Івань Сикоза

Луцикъ Гирка

Процикъ Онущенко

Михайло Назаренко

Семенъ Онанко

Яцко Беленкий

249

Арк. 84 зв. Козаки тяглиє.

Івань Харченко

Андрей Харченко

Галко Зубрицкий

Семень Зубрицкий

Федор Зубрицкий

Пащина Олексенко

Івань Острошапский

Овдей Кгурулка

Мойсей Буцкий

Антонъ Буцкий

Феско Педанъ

Микита Педаченко

Андрей и Грицко Зайченки

Івань Щербакъ

Никифоръ Пода

Кирило Косенувщенко

Андрушко Стратеенко

Тишко Бутенко

Васил Гриценко

Радко Костенко

Дорошь Нестеренко

Грицко Караченко

Матвей Степаниченко

Семенъ Монастырский

Сергей Маленкый

Сулима Похилов зят

Андрей Мищенко

Сулимиха вдова

Яцко Косенко

Омелко Кришталенко

Игнатъ Мазница

Васил Коляда

Микита Юращенко

Грицко Голубенко

Семенъ Скубеенко

Мартинъ Олейниченко

Грицко Резниченко

Іванъ Резниченко

Іванъ Мозуль

Савка Боднинъ зят

Васил Боднинъ зят

Лавреенъ Дяченко

Грицко Калинча

Васил Гасенко

Федор Лютого зят

Панас Боднинъ зят

Остапъ Лютенко

Арк. 85.

Василь Гайдукъ

Петро Шпека

Івань Наливайко

Івань Шаповаленко

Кирикъ Резниченко

Грицко Пелешенко

Панко Черниченко

Васил Руденко

Грицко Маренченко

Феско Манденко

Андрушко Левадненко

Василь Гриценко

Грицко Сопелнякъ

Івань Матященко

Яцко Кгандженко

Савка Ткаченко

Хома Лисенко

Павло Литвиненко

Ярема Щербашенко

Стецко Пустогваренко

Васил Сребный

Устя Пустогварка вдова

Настя Сидориха вдова

Кононъ Пустогваренко

Дацко Клименко

Луць Мищенко

Якимъ Скозко

Івань Коломийченко

Мандиха хоружого теща

Олексей Яценко

Семенъ Коваленко

Івань Дереченко

Овсей Мордикъ

Олешко Надточей

Панасъ Надточей

Антонъ Надточей

Грицко Хижняченко

Івань Семененко

Яков Бородай

Уляна Дмитриха

Грицко Заскаленко

Лукянъ Дмитренко

Яцко Мерочникъ

Уласъ Поправка

Івань Яременко

Семенъ Лялка

Остапъ Беденко

Івань Лисенко

Наумъ Морозь

Стецко Мерочникь

Арк. 85 зв.

Юско Линникъ

Филонъ Мерочниченко

Настя Ножиха

Степанъ Лисенко

Демко Андрущенко

Васил Шрамковъ зят

Лесь Гринчуненко

Ігнать Свириденко

Івань Кривченко

Васил Дубовикъ

Грицко Колотей

Данило Колотей

Процикъ Колотей

Павло Деряга

Семенъ Кривогузъ

Юско Майданъ

Васил Березечченко

Гапка Супрунка

Івань Крамаренко

Иванъ Грищенко

Параска Дзюбанка

Корней Дзюбаненко

Грицко Іовенко

Панасъ Плютенко

Васил Шкурупей

Дацко Рибасьченко

Лесь Кушнеренко

Федор Глухий

Демянъ Хлистунъ

Кирикъ Калнобрудский

Івань Онущенко

Стецко Сулима

Петро Яковенко

Климь Конелець

Юхимь Любченко

Івань Матвиенко

Олена Варвянская

Назар Манченко

Степанъ Іова

Івань Прокопенко

Савка Поривай

Матвей Сенишин зят

Людка Малинская

Ярема Кгридженко

Стециха Варвянская

Андрушко Калнобродский

Миронъ Заскаленко

148

 

Арк. 86.

Козаки пешіє.

Івань Серяченко

Петро Калюжный

Романиха вдова

Феско Вязовский

Федор Свинаренко

Мирунъ Скоробагачъ

Корней Даценко

Грицко Динисенко

Васил Хижнякь

Гаврило Блоха

Васил Конелець

Маря Голубиха

Маря Савчиха

Павлиха вдова

Олекса Ведерченко

Федор Яценкувь

Татяна Нокговна

Федор Ярошенко

Яцко Орелъ

Івань Белый

Олена Федченкова

Івань Моренский

Грицко Синякувь зят

Івань Лаврененко

Самуйло Дзюбаненко

Семенъ Кгриженко

Гаврило Петраниченко

Андрей Прокопенко

Грицко М[о]настирской зят

Пилипъ Асаулецъ

30

Подлугь исчисленія вcеx вь сотне Решетиловской зь урядниками, коннихь, тяглихь, и пешихъ козаковъ з удовами, лічбою 427

Арк. 86 зв. - чистий.

Арк. 87.

Города Рєшєтиловкьі.

Посполитіє тягліє.

Ониско Калатур войть

Грицко Вовкь

Скаярка удова

Пилипець

Павлиха Сененкова

Івань Везетченко

Савка Короленко

Данило Сиваш

Павло Гобанъ

Миронъ Сало

Лавр?нъ Шулга

Савка Поденко

Гарасименко

Мойс?й Морохонко

Іванъ Санина

Тимко Головенка

Юхимъ Галауръ

Савка Сухий

Василь Семченко

Олейничка удова

Процикъ Бутурлименко

Филонъ Бутурлименко

Іванъ Царенко

Михайликъ

Іванъ Сребновский

Климъ Бутурлименко

Грицко Бортникъ

Павло Олейниченко

Леско Скиба

Юско Федченко

Каайко Кудленко

Арк. 87 зв.

Харко Ведерко

Якимъ Кулиничъ

Савка Михайликовъ

Олекс?йка удова

Гордой Коваль

Демянъ Чучченко

Грициха Куцоволиха

Панасъ Перожокъ

Лукянъ Стадниченко

 Сидоръ Баленко

Іванъ Бондарь

Трохимъ Рубань

Грицко Пискунъ

Супрунь Мандишин зят

Сидор Колошенко

Демко там же

Юхимиха удова

Ничипор Масенко

Семень Куцоволь

Трохимъ Середа

Юхимъ Палагутенко

Самойло Партола

Охремъ Дудникъ

Іванъ Здорникъ

Мусей Колесникъ

Семенъ Христичъ

Демянъ Назаренко

Яковъ Д?нченко

Михайло Тарабанъ

Корнилиха удова

Федор Зленко

Федор Калатуренко

Ілко Бойко

Процикъ Пупянченко

Василь Рекало

Іванъ Баранникъ

З?нецъ Калачникъ

Андрей Калачникъ

Андрей Гунажа

Михайло Вутченко

Іванъ Бибикъ

Василь Яременко

Павло Шевченко

Дацко Кобзаренко

Кирик Сухомлинъ

 

Арк. 88.

Аврамъ там же

Якимецъ Малий

Дацко Подскочебог

Івань Барабашъ

Дмитро Неило

Михайло Незабаиконих

Грицко Кудниченко

Степанъ Соболь

Хома Бережний

Самойло там же

Михайло Лавринъ

Грицко Лавриченко

Михайло Тривайко

Остапъ Беликовъ зят

Федор Гетманъ

Якимъ Яловега

Михайло Ялубка

Ігнать Кучеръ

Івань Шевчинъ

Павло Шкурка

 Семен Садко

Титчиха удова

Михайлиха удова

3енецъ Карачченко

Івань Белей

Дамитро Стороженко

Динисъ Мазуренко

Ониско Калачникъ

Хома Кобзаренко

Микита Гончаренко

Хвеско Кипара

Андрушко

Клюка

Івань Дмитренко

Івань Овдей

Романъ Овдеенко

Яковъ Капко

Грицко Івашченко

Маско Клюка

116

 

Арк. 88 зв.

Посполитіє пешіе.

Василь Шарапа

Івань Прадка

Івань Костикъ

Федор Стадникъ

Івань Мисевра

Кононъ Дудникъ

Стецко Димиденко

Грицко Науменко

Марко Тертичникъ

Ведерковна удова

Черутская удова

Петроницкая удова

 Самуйло там же

Грицко Лоянъ

Маря удова

Юрко Старченко

Грициха удова

Феска удова

Миронъ там же

Гордой Бондаръ

Гордой Сикоза

Грицко Смішний

Василь Баранниковъ

Павло Кудлей

Василь Синякъ

Оришка удова

Іваниха удова

Пивоварка удова

Тимко С?ренко

Данило Заець

Линникъ тамъ же

Михайло Литвинъ Мормишъ там же

Маря Гасиха

Терешко Старий

Левко там же

Кирикь Криворотий Стецко Вовкь

Яцко Губар

Кондратъ Семиногь

Паско Мехъ

Лящиха удова

Арк. 89.

Лукянъ Райда

Процикъ Бужинский

Оришка удова

Грицко Соболь

Василь Хомуть

Кирикь Бондар

Любка удова

Дацко Григоренко

Ілляшь Прохорь

Василь Прохватило

Грицко Логвиненко

Демко Скатренко

Пазка Каленичка

Остапъ Товстенко

Остапъ Пушичъ

Олекса Капитанъ

Лукянъ Палагутенко

Карпъ Калачниченко

Оришка удова

Лукянъ Ничипоренко

Мотря удова

Семенъ Ничипоренко

Тишко Череватий

Іванъ Дюгтяр

Микита Яценко

Олекса Окопний

Грицко Стадникъ

Юрко Калачникь

Параска Калачниця

Семенъ Баранниченко

Костя Блощинъ

Настя удова

Микита Гончарь

Гапка Шаповалка удова

Костя Шаповалъ

Галичка удова

Дяковна удова

Паламарювна удова Чевердиха удова

Довгая удова

Кондратъ Дудникъ

Данко Гончаръ

Данило Заець

Козлиха удова

Фесков Скопковь зят

Семенъ Кононовъ зят Максимъ Кучер

Данило Мотузь

Петриха удова

Василиха удова

Арк. 89 зв.

Семениха удова

Максимъ Чередникъ

Грицко Неило

Кгергелка удова

Проциха удова

Самуйло Гунажа

Панасиха удова

Кондратъ Поіулникь

Івань Асауленко

Мартинъ Криворотий

Семениха удова

Домна удова

Параска Царевна

Степанъ Старий

Івань Кобзаренко

Манко Тарасовский

Юрко там же

Пилипъ Глухий

Митко Мусеш

Настя удова

Івань Шаповаль

Миско Кученко

Луцко Веребнякь

118

Чиншовіє

Ілія Михайловичъ

Семень Бражка

Петро Пещанский

Степанъ Шило

Романъ Перогь

Петро Поплавка

Михайло Дюгтяръ

 Андрей Губарь

Федор Соболенко

Максимь Засядко

Юско Чорний

Яремиха удова

Василь Богуславецъ

Федор Гнилий

Гладкая удова

Пащиха Долиха удова

16

Арк. 90.

Цехъ кушн'Ьрскый. Тягліс.

Мартинъ Грамусъ Цехмистръ

Івань Пиндюра

Гаврило Соболенко

Івань Мантула

Андрій Белашь

Лукянъ Калачникъ

Грицко Личко

Івань Шиловъ

Грицко Ігнатенко

Федор Коломийченко

Івань Юрченко

Степанъ Пендура

13

П'кшьіє.

Яцко Иванченко

Івань Тупкаленко

Кондратъ Сабадашъ

Леско Кривий

Грицко Бась

Лукянъ Опошанский

Ілляшь Педоранка

Федор Ігнатенко

Івань Коломийченко

Матвеиха удова

Юхимко Чудний

Івань Жепченко

Ющиха удова

Дацко

Харко Палчикъ

Іванъ Литвинъ

Мартинъ Губа

Василь Ігнатенко

Дорошъ Мазуровъ зят Пилипъ Шматко

21

 

Арк. 90 зв.

Цєхъ шєвскый.

Тягліє.

Леско Тупкало Цехмистр Остапъ Чаплянский

Павло Чаплянченко

Федор Шваччинъ

Назар Шулга

Антонъ Сродецкий

Костя Ющенко

7

 

Пешыє.

Юско Чаплянский

Іванъ Чабанъ

Іванъ Волошинъ

Степанъ Чаплянский

Іванъ Коваленко

Іванъ Гарасименко

Андрей Якименко

Романъ Омелченко

Іванъ Почула

Яцко Пятниця

Семениха удова

Григоръ Калничинко

Миска удова

13

 

Цсхъ ткацкый. Тяглые.

Степанъ цехмистръ

Моисей Ткачъ

Давидъ Ткачъ

Грицко Руденко

Онюшко Жаботинский

Павло Натай

Федор Мусакъ

Степанъ Постулникъ

Матюха Ткачъ

9

Арк. 91. Пешые.

Грицко Замостянский Степанъ Бондаренко

Стецко Воробецъ

Самуйло Малий

Яковъ Чикалчинъ

Стецко Мартиненко

Іванъ Пелашенко

Микита Терешченко

Семенъ Верховодъ

Ігнатъ Следъ

Леско Нагай

Михайло Широкорадичов Іванъ Джулай

Павло Третякъ

Петриха удова

 Сулимиха удова

Іванъ Гелета

3енецъ Ткачъ

Іванъ Бутенко

19

 

Цєхь рєзніцкьій.

Тягліє.

Андрій Дубовикь Цехмистрь

Василь Мулъ

Василь Ющенко

Василь Драгунь

Липовчиха удова

Василь Пробийголова

Процикъ Гелета

Кононъ Гелета

Павло Гирманъ

Василь Резниченко

Лукянъ Петренко

Панас Возикъ

Василь Бебка

Педчиха удова

14

ІГкшіє.

Грицко Старий

Романъ Гриценко

Арк. 91 зв.

Ілляшь Гриценко

Петраницкий Жорих

Панасъ Хилобокъ

Итого всех посполитих – 351

Надобно луиіь тут кведева

Арк. 92 - 92 зв. - чистий.

Арк. 93.

Городь Старый Санджаровъ.

Козаки конніє.

1ванъ Тарнавский сотникъ

Семенъ Романиченко Атаманъ

Петро Поставний Хоружий

Миско Карпенко

Івань Сагайдакъ

Пилипъ Маджар

Хома Марченко

Грицко Сухий

Васил Павелко

Гаврило Райчишинъ зят

Тимошъ Ирза

Яким Барабашъ

Мусей Корсунь

Івань Олейниченко

Процикъ Лещенко Самочвартъ

Івань Демченко з братомъ

Савка Синяговщенко з братомъ

Михайло Туникъ

Маря Рябуховна

Леско Меланченко

Леско Пустяченко

Васил Марусич з двома синами

Кирикъ Синяговщенко з братомъ

Павло Сласцюнъ

Петро Логвинъ з сином

Грицко Ярмоленко з братом

Хведор Третяченко з братом

Семенъ Мешко

Івань Манденко

Матвей Остапенко

Карпъ Головченко

Хведор Джепа

Романъ и Петро Деркачъ з

синами

Васил Винниченко

Динисъ Секгеда

Деревянчиха вдова

Сердюкъ Тимко 131

Сердюкъ Уласъ 209

Сердюкъ Юско 174

Сердюченко Андрей 93

Сердюченко Іван 144, 249

Сердюченко Кондрате» 249

Сердюченко Кузма 265

Сердюченко Луцко 200

Сердюченко Микола 81

Сердюченко Остапъ 220

Сердюченко Романъ 222

Сердюченко Хвеско 166

Сердючокъ Іванъ 173

Сердючокъ Мусей 99

Середа Гаврило 170

Середа Іванъ 171

Середа Омелянъ 200

Середа Остапъ 88

Середа Павло 170

Середа Петро 206

Середа Савка 116

Середа Трохимъ 160

Середенко Гаврило 138

Середенко Олексей 102

Середенко Тишко 138

Середенко Хведор 166

Середенко Яковъ 94

Середосало Андрей 251

Серженко Данило 89

Серженко Ілко 253

Серженко Тимко 253

Сероштаненко Іванъ 151

Серчиха вдова 243

Сесуненко Кузма 151

Сесь Семенъ 148

Сетачєнко Конъдрат 56

Селевъченко Грицко 37

Семаченко Ярошъ 41

Сємененко Анъдреи 36

Сємененько Омелян 57

Сємєнєнко Галат 38

Сємєнєнко Лукянов 52

Сємєнєнко Лукянъ 38

Сємєнєнко Микита 43

Сємєнєнко Степанъ 32

Сємєнєнко Тишко 35

Сємєнєнко Федоръ 52, 60

Семенович Грицко 60

Семеновичъ Гарасим 23

Семеновичъ Ленъ 21

Сємиволось Феско 28

Сємикуз Павло 28

Сємипол Иванъ 58

Семъченко Степанъ 30

Сєнєнко Конъдрат 57

Сенъченко Бубонистыи Иванъ 21

Сенъченъко Гринецъ 28

Сенюв зят Пархом 57

Сергеенъко Грицко 24, 33

Серга Иванъ 35

Сергенъко Ониско 56

Сергиевичъ Исаи 59

Сергиенъко Лукян 45

Середа Микита 46

Сєрєденко Сергеи 34

Середенко Степань 26

Середенко Будинскии Илляшъ 56

Серженъко Яцко 55

Сершенъко Анъдреи 36

Серъмяжка Грицко 38

Седаков зят Іван 255

Седаков зят Семенъ 27

Седаков Семенъ 27

Седанъ Семенъ 176

Седаченко Миронъ 75

Седаченко Степанъ 223

Седаченко Трохимъ 80

Седаченко Гринєць 27

Седенкии Матяшъ 42

Седувна Ювга 144

Седунчинъ зят Яковь 218

С'кжчиха калачниця 236

Секаленко Педоръ 130

Семяникъ Андрушко 204

Семяникъ Олекса 202

Семяниченко Іванъ з братом 203

Сениченко Романъ 108

Сенчинъ Петро 74

Серачный Васил 230

Серенко Грицко 252

Серенко Иванъ 177

Серенко Тимко 162

Серий Іванъ 237

Серий Михайло 89, 166

Серий Семенъ 82

Серий Тишко 74

Серик Клим 41

Серикъ Васко 61

Серикъ Юхимъ 79

Сериченко Мирунъ 106

Серко козакъ 202

Серко Якимъ 87

Серкувщенко Дацко 78

Серого брат Петро 250

Серогузъ Стецко 95

Серокваіцинъ зят Андрей 185

Сероклинъ Дмитро 210

Сероухъ Дмитро 175

Сероушка вдова 184

Сероштанъ Грицъ 84

Сероштанъ Іванъ 203

Сероштанъ Павло 153

Серыи Яско 26

Серяченко Іванъ 159

Сеталенко Макар 40

Сивашъ Данило 159

Сивенко Антонъ 115

Сивер Павло 110

Сивокунъ Степанъ 90

Сивокунь Федор 141

Сивченко Яковъ 94

Сидачєнько Мартинъ 21

Сидор Федоровий 78

Сидорев синъ Васил 212

Сидоренко 181

Сидоренко Васил 147, 150,196, братом 205

Сидоренко Грицко 71, 147

Сидоренко Іванъ 147

Сидоренко Іванъ 81

Сидоренко Лукянъ 216

Сидоренко Максимъ 75

Сидоренко Ничипор 268

Сидоренко Педина 71

Сидоренко Семенъ 83

Сидоренко Степанъ 71

Сидоренко Тишко 75

Сидоренко Федор 269

Сидоренко Филипъ 69

Сидоренко Яковъ 228

Сидоренко Яцко 155, 175

Сидоренъко Лавринь 22

Сидоренко Васко 63

Сидоренко Ярмола 53

Сидоренъко Костя 30

Сидориха вдова 72, 170

Сидориха вдова Настя 158

Сидоришинъ зят Федор 180

Сидоров брат Мартинъ 182

Сидоровец Грицко 46

Сизыи Ивань 24

Сиклей Хведор 259

Сикоза Гордей 161

Сикоза Іванъ 157

Силка 62

Силченко Охремъ 107

Силченного зят Гриць 83

Силчинъ брат Васко 63

Силчинъ брат Гаврило 63

Симаренко Івань 82, 258, 261

Симоненко Кузма 135

Симоненко Марко 259

Симоненко Михайло 259

Симоненко Петро 244

Симоненко Васил 35

Симоненко Лукянъ 49

Симоненко Миколаи 35

Симоненко Устян 56

Симоненко Хома 51

Симонъ 181

Синей Павло 172

Синенко Остапъ 54

Синицовна Уляна 99

Синокуцев зят Паско 250

Синонус Андрушко зъ братом 166

Синопудъ Матвей 248

Синяговщенко Кирикъ 165

Синяговщенко Савка 165

Синякувъ зят Грицко 159

Синякъ Василь 161

Сипа Федор 150

Сипливыи Савъка 31

Сипливыи Федоръ 43

Сипченко Данило 196

Сипченко Макар 206

Сипченко Романъ 94

Сипченко Уласъ 205

Сипченко Федор 196

Сипъко Кузма 39

Сиренченко ковал 268

Сирикъ Тимошъ 34

Сироватка Семенъ 235

Сироватчинъ зят Лукянъ 230

Сироежка Петро 242

Сирота Івань 140

Сирота Мартинъ 244

Сирота Семенъ 177

Сирота Сергій 216

Сирота Яким 143, 145

Сирота Ярема 263

Сиротенко 1ванъ 140

Сиротєнко Феско 54

Сироштанъ Иванъ 34

Сироштанъ Иванъ 54

Сирченко Клим 34

Сирыи Максим 51

Систенко Феско 231

Сисунъ Тимко 141

Сигей Ілко 127

Ситало Уласъ 44

Ситенкый Яков 229

Ситковский Іванъ 97

Ситников зят Ілко 208

Ситникь Грицко 116

Ситникъ Данило 81

Ситникъ Ілляшъ 264

Ситникъ Микита 228

 Ситникъ Олексій 254

Ситникъ Петро 202

Ситникъ Процикъ 121

Ситникъ Савка 226

Ситникъ Юско 210

Ситникъ Яковъ 121

Ситниченко Івашко 99

Ситниченко Омелянъ 223

Сиченко Петро 220

Сичиха Маря 82

Сичъ 268

Сичъ Романъ 220

Сіомань Іванъ 156

Сіомань Михайло 156

Скабенко Иванъ 50

Скакунъ Андрушко 209

Скакунъ Івань 83

Скакунъ Савка 83

Скакунъ Стецъко 56

Скалий Павло 235

Скалозубенко Васил 101

Скатенъко Пилип 63

Скатренко Демко 162

Скаярка удова 159

Сквирщенко Каленикъ 236

Сквирщенко Карпо 252

Сквирщенко Ничипор 252

Скиба Иванъ 49

Скиба Леско 160

Скибинченко Мартинъ 36

Скидан Доць 54

Скиданенко Тимуигь 154

Скиданка Дедиха 197

Скиданъ Грицко 37

Скиданъ Іванъ 213

Скитенко Микита 233

Складный Яков 205

Склейко Хвеско 88

Склененко Якимъ 88

Сюнорчинъ зять Івань 170

Скляр Семенъ 174

Скляренко Грицко 251

Скляренко Ілко 250

Скляренко Леско 180

Скляренко Леско 77

Склярова теща 233

Скляровъ зят Матвей 180

Нехворощанський 269 Москва, м. 5, 7

Н.

Нехвороща, м. 265,267 Нижні Млини, с. 9, 11, 130, 131 Ніжинський полк 6 Нові Млини, с. 150 Нові Санжари, м. 172, 183 Новосанджарівська сотня 183

Опішнянська (з Опушлоє) сотня 6, 7,34

Орел, м. 247, Оріль, р. 12

П.

Павленки, с. 108 Павлівка, с. 106

Переволочанський замок 222,224 Переволочна, м. 234, 238 Переяславський полк 6 Петрівка, с. 78, 81 Подолська Гадяцкого повіту сотня 6,58

Полтава, м. 69,113,114, 116 Полтавська губернія 8 Полтавська Оксютина сотня 7, 27 Полтавська Петрашова сотня 6, 7, 24

Полтавський полк 6, 7, 11,12,21, 68

Прилуцький полк 6 Пушкарівка, с. 9,11, 119

Р.

Рашавская сотня 6, 7, 59 Решетилівка, м. 153,159 Решетилівська сотня 11 Рибці, с. 11,108,110

Російська Федерація 5 Росошинці, с. 134

С.

Санкт Петербург 6 Сокілка, м. 215,222 Старі Млини, с. 149 Старі Санжари, м. 165 Стасівці с. 86, 88 Супрунівка, с. 114,116

Т.

Тагамлик, сл. 134 Тахтаулове, с. 91, 103, 104

Тростянець, с. 135

'

У.

Україна 6, 10 Уманський полк 6

Ф.

Федорівка, с. 6

X.

Хаделіївка, с. 224

ц.

Царичанка, м. 257,262 Ч.

Черкаський полк 6 Чернігівський полк 6 Черняка Якова слобідка 83 Чигиринський полк 6 Ш.

Шедієве, с.267, 268 Шостаки, с. 9, 114

Я.

Яківці 101, 106, 107


Зміст

В. Мокляк. Компути Полтавського полку........................................... 5

Компут 1649 р............................................................................................. 15

Полк Пултавскии .................................................................................... 21

Сотня Петрашова Пултавская................................................................ 24

Сотня Оксютина Пултав........................................................................ 27

Сотня З?нковская................................................................................... 28

Сотня Кобеляцкая .................................................................................. 32

Сотня з Опушлое .................................................................................... 34

Сотня Богацъкая...................................................................................... 36

Сотня Боръковская.................................................................................. 40

Сотня Кузим?нськая............................................................................... 41

Сотня Борковская ................................................................................... 41

Сотня Ковалевская................................................................................. 43

Сотня Балакльшская................................................................................ 44

Сотня Лукомская..................................................................................... 45

Сотня Вепридкая..................................................................................... 49

Сотня Гадяцкая ...................................................................................... 53

Сотня Кнышовская од Гадячого............................................................ 57

Сотня Подолская Гадяцкого повиту ..................................................... 58

Сотня Рашавская..................................................................................... 59

Сотня Лютенская ................................................................................... 61

Компут 1718 р............................................................................................. 65

Городь Полтава....................................................................................... 69

Козаки конние ........................................................................................ 69

Козаки воли меючіє а коней не меют................................................... 71

Тягліє........................................................................................................ 71

Козаки пешиє.......................................................................................... 72

Удови....................................................................................................... 73

Купеческіе и торговиє мещане Полтавскіє............................................ 73

Посполитие тягліє люде......................................................................... 74

П?шіе ....................................................................................................... 74

Цєховіє Полтавскіє люде........................................................................ 76

Цехъ кравецкый....................................................................................... 76

Цехъ резницкый ..................................................................................... 76

Цехъ шевскый.......................................................................................... 77

Ц?хъ ковалскій ....................................................................................... 77

Цехъ гончарскій ...................................................................................... 78

Цехъткацкій.............................................................................................. 78

Сотня п[а]на Якова Черняка Полкова................................................... 78

Село Петровка......................................................................................... 78

К[о]заки конніє........................................................................................ 78

Козаки п?шие.......................................................................................... 80

В сел? Пєтровци. Посполитіе люде подданіє М[о]н[а]стира

Полтавского. Чернецкіе тягліє................................................................ 81

С козаковъ приданніє............................................................................. 82

 

 

 

Сайт посвящен 100-летию со дня рождения моего отца Сиваша Григория Федоровича, который родился 27 сентября 1908 года по старому стилю в с.Петропавловке, Бердянского уезда, Таврической губернии; в настоящее время с. Тарасовка, Пологовского района, Запорожской области в России и всем, кто его знал, со словами благодарности.